Italian Mansikka

Italian suomalaisten Mansikka-lehden blogi

Friday, June 02, 2006

KERRANKIN ILOINEN UUTINEN


Ulkosuomalais-
poliittinen
ohjelma
hyväksytty

Suomen hallitus hyväksyi 31. toukokuuta valtioneuvoston periaatepäätöksen ulkosuomalaispoliittisesta ohjelmasta vuosiksi 2006-2011. Ohjelmassa määritellään linjauksia ja toimenpiteitä, joiden avulla vahvistetaan ulkosuomalaisten ja Suomen välistä vuorovaikutusta.

Yksi painopisteistä ohjelmassa on ulkosuomalaisten oman kulttuurin tukeminen ja säilyttäminen. Tässä työssä myös Suomi-kouluilla on merkittävä osa. Koulut tukevat lasten suomen ja ruotsin kielen sekä suomalaisen kulttuurin oppimista. Lisäksi ohjelmassa halutaan edistää ulkosuomalaisten nuorten pitempiaikaista tai lyhytkestoista koulunkäyntiä, opiskelua ja harjoittelua Suomessa.

Käsitteellä ulkosuomalainen tarkoitetaan ulkomailla asuvia Suomesta muuttaneita syntyperäisiä Suomen kansalaisia sekä heidän jälkeläisiään riippumatta siitä, ovatko jälkeläiset Suomen kansalaisia tai Suomessa syntyneitä. Henkilöiden tulee kuitenkin itse pitää itseään suomalaisina.

Tarkkaa tilastotietoa ulkosuomalaisten lukumäärästä ei ole. Väestörekisterikeskuksen tilastojen mukaan ulkomailla asuvien Suomen kansalaisten määrä oli viime vuonna noin 250. 000. Ensimmäisen tai sitä useamman polven ulkosuomalaisia on arvioitu olevan noin 1,3 miljoonaa. Suurin osa heistä asuu Yhdysvalloissa, Ruotsissa ja Kanadassa.

Ulkosuomalaispoliittinen ohjelma on valmisteltu työministeriössä, ja valmistelun yhteydessä on kuultu ulkosuomalaisparlamenttia. Nyt tehty periaatepäätös täydentää valmisteilla olevaa hallituksen maahanmuuttopoliittista ohjelmaa, jossa todetaan, että onnistunut ulkosuomalaispolitiikka parantaa myös ulkosuomalaisten edellytyksiä palata Suomeen. Tämä vaatii paluumuuttoa hidastavan lainsäädännön ja hallintokäytäntöjen epäkohtien selvittämistä.

Myös arki- ja työelämään liittyvien kysymyksien tiedotusta tulee tehostaa.Ulkosuomalaispoliittinen ohjelma on luettavissa ja talletettavissa omalle
koneelle pdf-muodossa olevan julkaisun kokonaisuudessaan osoitteessa: http://www.mol.fi/julkaisut

Edellisen johdosta:

Kauan tätä periaatepäätöstä saimmekin odottaa. Olin näet vielä ulkosuomalaisparlamentin Välimeren aluetta edustava varapuhemies vuonna 2000, kun ensimmäinen, USP:n laatima ulkosuomalaispoliittinen ohjelmaluonnos valmistui.

Mansikan toimitus tulee palaamaan ulkosuomalaispoliittisen ohjelman sisältöön tarkemmin siihen paremmin tutustuttuamme. On todettava, että ulkosuomalaispoliittinen ohjelman laatiminen ja hyväksyminen on uusi ja kauan odotettu voitto ulkosuomalaisparlamentille kaksoiskansalaisuuden hyväksyvän lain ja ulkosuomalaisten eläkkeihin aiemmin sovelletusta lähdeverokäytännöstä luopumisen jälkeen. (RVC)

0 Comments:

Post a Comment

<< Home


Ilmainen www-laskuri